• เรามุ่งเน้นในการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสของเด็กไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับความเป็นสากล จบแล้วมีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศ
  • จบเร็ว!!! เรียนเพียง 6 เดือนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • จบแล้วมีงานทำสามารถทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำ, คลีนิคต่างๆ, สถาบันเสริมความงาม,ศูนย์ดูแลเด็กเล็กและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลได้ทันที
  • สถาบัน ARN มีสถานพยาบาลในเครือถึง 2 แห่ง จึงรับประกันมีงานทำ 100%
  • บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง โรงเรียนสวย มีคณะอาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในสายงานอาชีพหรือการศึกษาต่อ
  • มีทุนสนับสนุนการศึกษาและให้ทุนกู้ยืมแก่นักเรียนเต็มจำนวน (มีโควต้าจำกัดเรียงลำดับตามก่อน-หลังการสมัคร)
  • ค่าเรียนไม่แพง สวัสดิการดี ฟรีทุกอย่างตลอดหลักสูตร ทั้งค่าหอพัก ชุดยูนิฟอร์ม ตำราเรียน มีคอร์สเรียนพิเศษเพิ่มให้ฟรีทั้งคอร์สเรียนแต่งหน้าแบบมืออาชีพ, คอร์สเรียนcomputer, คอร์สเรียนพัฒนาบุคคลิกภาพการเข้าสังคมระดับสูง และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
  • จ่ายเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้เลย
  • นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานควบคู่กันได้เนื่องจากมีหลักสูตรทั้งวันธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์
  • มีงานรองรับในต่างประเทศ โดยทางสถาบัน ARN ได้ร่วมโครงการด้านพนักงานดูแลผู้สูงอายุกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศสวีเดนและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศอังกฤษ
Advertisements